Xửng Hấp 2 Ngăn Ø22 cm – Ø50 cm SN#521411

XỬNG HẤP 2 NGĂN
– Model / Mã hàng: SN#521411
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521414
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521417
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521420
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521423
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521426
– Size / Kích thước: Ø32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521429
– Size / Kích thước: Ø34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521432
– Size / Kích thước: Ø36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521435
– Size / Kích thước: Ø38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521438
– Size / Kích thước: Ø40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521441
– Size / Kích thước: Ø42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521444
– Size / Kích thước: Ø44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521447
– Size / Kích thước: Ø46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521450
– Size / Kích thước: Ø50 cm
– Model / Mã hàng: SN#521453
– Size / Kích thước: Ø55 cm
– Model / Mã hàng: SN#521456
– Size / Kích thước: Ø60 cm
– Model / Mã hàng: SN#521459
– Size / Kích thước: Ø66 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam