Ngăn Xửng Hấp Ø22 cm – Ø50 cm SN#521412

NGĂN XỬNG HẤP
– Model / Mã hàng: SN#521412
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521415
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521418
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521421
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521424
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521427
– Size / Kích thước: Ø32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521430
– Size / Kích thước: Ø34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521433
– Size / Kích thước: Ø36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521436
– Size / Kích thước: Ø38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521439
– Size / Kích thước: Ø40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521442
– Size / Kích thước: Ø42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521445
– Size / Kích thước: Ø44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521448
– Size / Kích thước: Ø46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521451
– Size / Kích thước: Ø50 cm
– Model / Mã hàng: SN#521454
– Size / Kích thước: Ø55 cm
– Model / Mã hàng: SN#521457
– Size / Kích thước: Ø60 cm
– Model / Mã hàng: SN#521460
– Size / Kích thước: Ø66 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam