Nồi Quai Tròn SN#521646

NỒI QUAI TRÒN
– Model / Mã hàng: SN#521646
– Size / Kích thước: Ø16 cm
– Model / Mã hàng: SN#521648
– Size / Kích thước: Ø18 cm
– Model / Mã hàng: SN#521650
– Size / Kích thước: Ø20 cm
– Model / Mã hàng: SN#521669
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521674
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521676
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521678
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521680
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521685
– Size / Kích thước: Ø32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521687
– Size / Kích thước: Ø34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521689
– Size / Kích thước: Ø36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521714
– Size / Kích thước: Ø38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521716
– Size / Kích thước: Ø40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521718
– Size / Kích thước: Ø42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521720
– Size / Kích thước: Ø44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521736
– Size / Kích thước: Ø46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521738
– Size / Kích thước: Ø48 cm
– Model / Mã hàng: SN#521740
– Size / Kích thước: Ø50 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam

Danh mục: Từ khóa: ,