Chõ Xôi 1 Ngăn Ø22 cm – Ø50 cm SN#521470

CHÕ XÔI 1 NGĂN
– Model / Mã hàng: SN#521470
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521473
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521476
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521479
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521482
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521485
– Size / Kích thước: Ø32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521488
– Size / Kích thước: Ø34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521491
– Size / Kích thước: Ø36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521494
– Size / Kích thước: Ø38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521497
– Size / Kích thước: Ø40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521521
– Size / Kích thước: Ø42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521524
– Size / Kích thước: Ø44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521527
– Size / Kích thước: Ø46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521545
– Size / Kích thước: Ø50 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam