Chõ Xôi 2 Ngăn Ø22 cm – Ø50 cm SN#521471

CHÕ XÔI 2 NGĂN
– Model / Mã hàng: SN#521471
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521474
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521477
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521480
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521483
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521486
– Size / Kích thước: Ø32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521489
– Size / Kích thước: Ø34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521492
– Size / Kích thước: Ø36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521495
– Size / Kích thước: Ø38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521498
– Size / Kích thước: Ø40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521522
– Size / Kích thước: Ø42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521525
– Size / Kích thước: Ø44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521528
– Size / Kích thước: Ø46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521546
– Size / Kích thước: Ø50 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam