Nắp Nồi Xi Bóng SN#526119

NẮP NỒI XI BÓNG
– Model / Mã hàng: SN#526119
– Size / Kích thước: Ø16 cm
– Model / Mã hàng: SN#526121
– Size / Kích thước: Ø18 cm
– Model / Mã hàng: SN#526123
– Size / Kích thước: Ø20 cm
– Model / Mã hàng: SN#526125
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#526127
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#526130
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#526132
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#526134
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam