Ngăn Chõ Xô Ø22 cm – Ø50 cm SN#521472

NGĂN CHÕ XÔI
– Model / Mã hàng: SN#521472
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521475
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521478
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521481
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521484
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521487
– Size / Kích thước: Ø32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521490
– Size / Kích thước: Ø34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521493
– Size / Kích thước: Ø36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521496
– Size / Kích thước: Ø38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521499
– Size / Kích thước: Ø40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521523
– Size / Kích thước: Ø42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521526
– Size / Kích thước: Ø44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521529
– Size / Kích thước: Ø46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521547
– Size / Kích thước: Ø50 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam