Chảo Bóng SN#521755

CHẢO BÓNG
– Model / Mã hàng: SN#521755
– Size / Kích thước: Ø20 cm
– Model / Mã hàng: SN#521756
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521757
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521758
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521759
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521775
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521776
– Size / Kích thước: Ø32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521777
– Size / Kích thước: Ø34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521778
– Size / Kích thước: Ø36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521779
– Size / Kích thước: Ø38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521780
– Size / Kích thước: Ø40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521795
– Size / Kích thước: Ø42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521796
– Size / Kích thước: Ø44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521797
– Size / Kích thước: Ø46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521798
– Size / Kích thước: Ø50 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam