Quánh Xi SN#526101

QUÁNH XI
– Model / Mã hàng: SN#526101
– Size / Kích thước: Ø18 cm
– Model / Mã hàng: SN#526102
– Size / Kích thước: Ø20 cm
– Model / Mã hàng: SN#526103
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#526104
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#526105
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#526106
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#526107
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam

Danh mục: Thẻ: ,