Nồi Thùng Xi Bóng SN#526118

NỒI THÙNG XI BÓNG
– Model / Mã hàng: SN#526118
– Size / Kích thước: Ø16 cm
– Model / Mã hàng: SN#526120
– Size / Kích thước: Ø18 cm
– Model / Mã hàng: SN#526122
– Size / Kích thước: Ø20 cm
– Model / Mã hàng: SN#526124
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#526126
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#526129
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#526131
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#526133
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam