Nồi Xi ( có nắp ) SN#521620

NỒI XI ( có nắp )
– Model / Mã hàng: SN#521620
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521800
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521813
– Size / Kích thước: Ø32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521815
– Size / Kích thước: Ø34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521817
– Size / Kích thước: Ø36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521819
– Size / Kích thước: Ø38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521824
– Size / Kích thước: Ø40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521826
– Size / Kích thước: Ø42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521828
– Size / Kích thước: Ø44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521853
– Size / Kích thước: Ø46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521855
– Size / Kích thước: Ø48 cm
– Model / Mã hàng: SN#521857
– Size / Kích thước: Ø50 cm
– Model / Mã hàng: SN#521859
– Size / Kích thước: Ø52 cm
– Model / Mã hàng: SN#521861
– Size / Kích thước: Ø60 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam