Xửng Hấp 1 Ngăn Ø22 cm – Ø50 cm SN#521410

XỬNG HẤP 1 NGĂN
– Model / Mã hàng: SN#521410
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521413
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521416
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521419
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521422
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521425
– Size / Kích thước: Ø32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521428
– Size / Kích thước: Ø34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521431
– Size / Kích thước: Ø36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521434
– Size / Kích thước: Ø38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521437
– Size / Kích thước: Ø40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521440
– Size / Kích thước: Ø42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521443
– Size / Kích thước: Ø44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521446
– Size / Kích thước: Ø46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521449
– Size / Kích thước: Ø50 cm
– Model / Mã hàng: SN#521452
– Size / Kích thước: Ø55 cm
– Model / Mã hàng: SN#521455
– Size / Kích thước: Ø60 cm
– Model / Mã hàng: SN#521458
– Size / Kích thước: Ø66 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam