Nắp Nồi Quai Tròn SN#521647

NẮP NỒI QUAI TRÒN
– Model / Mã hàng: SN#521647
– Size / Kích thước: Ø16 cm
– Model / Mã hàng: SN#521649
– Size / Kích thước: Ø18 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651
– Size / Kích thước: Ø20 cm
– Model / Mã hàng: SN#521668
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521675
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521677
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521679
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521684
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521686
– Size / Kích thước: Ø32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521688
– Size / Kích thước: Ø34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521690
– Size / Kích thước: Ø36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521715
– Size / Kích thước: Ø38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521717
– Size / Kích thước: Ø40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521719
– Size / Kích thước: Ø42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521735
– Size / Kích thước: Ø44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521737
– Size / Kích thước: Ø46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521740
– Size / Kích thước: Ø48 cm
– Model / Mã hàng: SN#521760
– Size / Kích thước: Ø50 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam