Chảo Nắp Xi SN#526112

CHẢO NẮP XI
– Model / Mã hàng: SN#526112
– Size / Kích thước: Ø18 cm
– Model / Mã hàng: SN#526113
– Size / Kích thước: Ø20 cm
– Model / Mã hàng: SN#526114
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#526115
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#526116
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam