Bầu Lẩu Xi SN#526108

BẦU LẨU XI
– Model / Mã hàng: SN#526108
– Size / Kích thước: Ø20 cm
– Model / Mã hàng: SN#526109
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#526110
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#526111
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam