Nồi Nhôm SN#521572

NỒI NHÔM
– Model / Mã hàng: SN#521572
– Size / Kích thước: Ø16 cm
– Model / Mã hàng: SN#521573
– Size / Kích thước: Ø18 cm
– Model / Mã hàng: SN#521574
– Size / Kích thước: Ø20 cm
– Model / Mã hàng: SN#521575
– Size / Kích thước: Ø22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521576
– Size / Kích thước: Ø24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521578
– Size / Kích thước: Ø26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521579
– Size / Kích thước: Ø28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521580
– Size / Kích thước: Ø30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521606
– Size / Kích thước: Ø32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521607
– Size / Kích thước: Ø34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521608
– Size / Kích thước: Ø36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521609
– Size / Kích thước: Ø38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521610
– Size / Kích thước: Ø40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521626
– Size / Kích thước: Ø42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521627
– Size / Kích thước: Ø44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521628
– Size / Kích thước: Ø46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521629
– Size / Kích thước: Ø48 cm
– Model / Mã hàng: SN#521630
– Size / Kích thước: Ø50 cm
– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam

Danh mục: Từ khóa: ,