Dao Lóc Thợ Săn SN#521120

FILTRATION HUNTING KNIFE / DAO LÓC THỢ SĂN
– Model / Mã: SN#521120
– Size / Kích thước: 13×34.5cm
– Material / Chất liệu : Thép + Gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo