Dao Có Răng Cưa Nhỏ SN#521116

SMALL FOOTPRINT KNIFE / DAO CÓ RĂNG CƯA NHỎ
– Model / Mã: SN#521116
– Size / Kích thước: 12″ 43 cm
– Model / Mã: SN#521117
– Size / Kích thước: 14″ 48 cm
BIG FOOTPRINT KNIFE / DAO CÓ RĂNG CƯA LỚN
– Model / Mã: SN#521118
– Size / Kích thước: 12″ 43 cm
– Model / Mã: SN#521119
– Size / Kích thước: 14″ 48 cm
– Material / Chất liệu: Gỗ + inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo