Dao Băm Thơ Săn SN#521125

PRESS HUNTING KNIFE / DAO BẰM THỢ SĂN
– Model / Mã: SN#521125
– Size / Kích thước:10×32.5cm
– Material / Chất liệu : Thép + Gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo