Dao Lưỡi Cong Thợ Săn SN#521121

CURVED BLADES HUNTING KNIFE / DAO LƯỠI CONG THỢ SĂN
– Model / Mã: SN#521121
– Size / Kích thước: 11.5x30cm
– Material / Chất liệu : Thép + Gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo