Nĩa Thịt Lớn SN#521139

BIG MEAT FORK / NĨA THỊT LỚN
– Model / Mã: SN#521139
– Size / Kích thước: 36 cm
+ Lưỡi nĩa : 22,5 cm
+ Cán nĩa : 13,5 cm
– Material / Chất liệu: Inox + cán gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo