Dao Ăn Hàu SN#521108

EAT OYSTERS KNIFE / DAO ĂN HÀU
– Model / Mã: SN#521108
– Size / Kích thước: 203 mm
– Material / Chất liệu: Gỗ + inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo