Dao Bếp Cán Gỗ Dài SN#521109

WOOD KITCHEN STAFF KNIFE / DAO BẾP CÁN GỖ DÀI
– Model / Mã: SN#521109
– Size / Kích thước: 6″ 27.5cm
– Model / Mã: SN#521110
– Size / Kích thước: 7″ 30 cm
– Model / Mã: SN#521111
– Size / Kích thước: 8″ 32.5cm
– Model / Mã: SN#521112
– Size / Kích thước: 9″ 35,5 cm
– Model / Mã: SN#521113
– Size / Kích thước: 10″ 38cm
– Model / Mã: SN#521114
– Size / Kích thước: 11″ 40cm
– Model / Mã: SN#521115
– Size / Kích thước: 12″ 43cm
– Material / Chất liệu: Gỗ + inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo