Dao Bếp Cán Nhựa SN#521127

PLASTIC KITCHEN STAFF KNIFE ( red, yellow, green, white, brown)/ DAO BẾP CÁN NHỰA (đỏ, vàng, xanh, trắng, nâu)
– Model / Mã: SN#521127
– Size / Kích thước: 8″ 32.5cm
– Model / Mã: SN#521128
– Size / Kích thước: 10″ 38cm
– Model / Mã: SN#521128/1
– Size / Kích thước: 10″ 41.5 cm
– Model / Mã: SN#521128/2
– Size / Kích thước: 12″ 43 cm
– Material / Chất liệu: Inox + cán nhựa
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo