Dao Chặt Xương Thơ Săn SN#521123

QUALITY DOWN HUNTING KNIFE / DAO CHẶT XƯƠNG THỢ SĂN
– Model / Mã: SN#521123
– Size / Kích thước: 10.5×33.5cm
– Material / Chất liệu : Thép + Gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo