Nĩa Thịt Vuông SN#521138

SQUARE MEAT FORK / NĨA THỊT VUÔNG
– Model / Mã: SN#521138
– Size / Kích thước: 29.5cm
+ Lưỡi nĩa : 15 cm
+ Cán nĩa : 14,5 cm
– Material / Chất liệu: Inox + cán gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo