Dao Lóc Da Vịt Thợ Săn SN#521124

DUCK LEDGE HUNTING KNIFE / DAO LÓC DA VỊT THỢ SĂN
– Model / Mã: SN#521124
– Size / Kích thước: 5x30cm
– Material / Chất liệu : Thép + Gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo