Giá Hít Dao SN#521146

SHELF BREATHE KNIFE / GIÁ HÍT DAO
– Model / Mã: SN#521146
– Size / Kích thước: 620 x 40 mm
– Material / Chất liệu : Thép
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo