Dao Ăn Hàu SN#521107

EAT OYSTERS KNIFE / DAO ĂN HÀU
– Model / Mã: SN#521107
– Size / Kích thước: 173 mm
– Material / Chất liệu: Gỗ + inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo