Vợt Trụng Hủ Tiếu Cán Gỗ SN#521183

GRILLED NOODLES / VỢT TRỤNG HỦ TIẾU CÁN GỖ
– Model / Mã: SN#521183
– Size / Kích thước: 35 x 14 cm
– Model / Mã: SN#521184
– Size / Kích thước: 35 x 12.5 cm
– Model / Mã: SN#521185
– Size / Kích thước: 33 x 10 cm
– Material / Chất liệu: Inox, cán gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo