Vá Xào Lỗ Inox Cán Gỗ SN#521156

STUFFED STAINLESS STEEL ROLLER HANDLE / VÁ XÀO LỖ INOX CÁN GỖ
– Model / Mã: SN#521156
– Size / Kích thước: Dày 1.0 – 24CM
– Model / Mã: SN#521157
– Size / Kích thước: Dày 1.0 – 26CM
– Model / Mã: SN#521158
– Size / Kích thước: Dày 1.0 – 28CM
– Model / Mã: SN#521159
– Size / Kích thước: Dày 1.0 – 30CM
– Material / Chất liệu: Inox + cán gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo