Vá Soup Inox SN#521214

PATCH STAINLESS STEEL SOUP / VÁ SOUP INOX
– Model / Mã: SN#521214
– Size / Kích thước: 350×95 mm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo