Vợt Mì Cán Dẹp SN#521201

FLAT ROLLED NOODLES 3 RINGS REINFORCED / VỢT MÌ CÁN DẸP CÓ 3 VÒNG KHOEN GIA CỐ
– Model / Mã: SN#521201
– Size / Kích thước: 24 cm
– Model / Mã: SN#521202
– Size / Kích thước: 26 cm
– Model / Mã: SN#521203
– Size / Kích thước: 28 cm
– Model / Mã: SN#521204
– Size / Kích thước: 30 cm
– Model / Mã: SN#521205
– Size / Kích thước: 32 cm
– Material / Chất liệu: Inox, cán gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo