Vá Xào Cán Inox SN#521153

FRIED STAINLESS STEEL ROLLED / VÁ XÀO CÁN INOX
– Model / Mã: SN#521153
– Size / Kích thước: 46 x 12.5 cm
– Model / Mã: SN#521154
– Size / Kích thước: 51.5 x 13.6 cm
– Model / Mã: SN#521155
– Size / Kích thước: 53.2 x 14.5 cm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo