Vá Xào Cán Gỗ SN#521150

STIR FRIED WITH WOOD CHIPS/ VÁ XÀO CÁN GỖ
– Model / Mã: SN#521150
– Size / Kích thước: 47 x 12.5 cm
– Model / Mã: SN#521151
– Size / Kích thước: 50.3 x 13.5 cm
– Model / Mã: SN#521152
– Size / Kích thước: 49.5 x 14.6 cm
– Material / Chất liệu: Inox + cán gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo