Vá Múc Nước Lèo SN#521170

PATCH THE SOUP / VÁ MÚC NƯỚC LÈO
– Model / Mã: SN#521170
– Size / Kích thước: (Ø) 50×260 mm
– Capacity / Dung tích : 1 OZ , 30 ml
– Model / Mã: SN#521171
– Size / Kích thước: (Ø) 60×275 mm
– Capacity / Dung tích : 2 OZ , 60 ml
– Model / Mã: SN#521172
– Size / Kích thước: (Ø)70x275mm
– Capacity / Dung tích : 3 OZ , 90 ml
– Model / Mã: SN#521173
– Size / Kích thước: (Ø) 72x340mm
– Capacity / Dung tích : 3,5 OZ , 105 ml
– Model / Mã: SN#521174
– Size / Kích thước: (Ø) 82x340mm
– Capacity / Dung tích : 4 OZ , 120 ml
– Model / Mã: SN#521175
– Size / Kích thước: (Ø) 87×340 mm
– Capacity / Dung tích : 5 OZ , 150 ml
– Model / Mã: SN#521176
– Size / Kích thước: (Ø) 91x360mm
– Capacity / Dung tích : 6 OZ , 180 ml
– Model / Mã: SN#521177
– Size / Kích thước: (Ø) 100x420mm
– Capacity / Dung tích : 8 OZ , 240 ml
– Model / Mã: SN#521178
– Size / Kích thước: (Ø) 107x42mm
– Capacity / Dung tích : 10 OZ , 300 ml
– Model / Mã: SN#521179
– Size / Kích thước: (Ø) 117x450mm
– Capacity / Dung tích : 12 OZ , 360 ml
– Model / Mã: SN#521180
– Size / Kích thước: (Ø) 128x460mm
– Capacity / Dung tích : 16 OZ , 480 ml
– Model / Mã: SN#521181
– Size / Kích thước: (Ø) 132x460mm
– Capacity / Dung tích : 20 OZ , 600 ml
– Model / Mã: SN#521182
– Size / Kích thước: (Ø) 149x500mm
– Capacity / Dung tích : 25 OZ , 750 ml
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo