Thố Trộn Inox SN#521089

MIXED ROUND INOX / THỐ TRỘN INOX
– Model / Mã: SN#521089
– Size / Kích thước: 10 cm ( 400 ml )
– Model / Mã: SN#521090
– Size / Kích thước: 12 cm ( 500 ml )
– Model / Mã: SN#521091
– Size / Kích thước: 14 cm ( 600 ml )
– Model / Mã: SN#521092
– Size / Kích thước: 16 cm ( 800 ml )
– Model / Mã: SN#521093
– Size / Kích thước: 18 cm ( 1 000 ml )
– Model / Mã: SN#521094
– Size / Kích thước: 20 cm ( 1 250 ml )
– Model / Mã: SN#521095
– Size / Kích thước: 22 cm ( 1 500 ml )
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo