Thau Inox SN#521691

THAU INOX
– Model / Mã hàng: SN#521691
– Size / Kích thước: 16 cm
– Model / Mã hàng: SN#521692
– Size / Kích thước: 18 cm
– Model / Mã hàng: SN#521693
– Size / Kích thước: 20 cm
– Model / Mã hàng: SN#521694
– Size / Kích thước: 22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521695
– Size / Kích thước: 24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521696
– Size / Kích thước: 26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521697
– Size / Kích thước: 28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521698
– Size / Kích thước: 30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521699
– Size / Kích thước: 32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521700
– Size / Kích thước: 34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521701
– Size / Kích thước: 36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521702
– Size / Kích thước: 38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521703
– Size / Kích thước: 40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521704
– Size / Kích thước: 42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521705
– Size / Kích thước: 44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521706
– Size / Kích thước: 46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521707
– Size / Kích thước: 48 cm
– Model / Mã hàng: SN#521708
– Size / Kích thước: 50 cm
– Model / Mã hàng: SN#521709
– Size / Kích thước: 52 cm
– Model / Mã hàng: SN#521710
– Size / Kích thước: 54 cm
– Model / Mã hàng: SN#521711
– Size / Kích thước: 56 cm
– Model / Mã hàng: SN#521712
– Size / Kích thước: 60 cm
– Model / Mã hàng: SN#521713
– Size / Kích thước: 64 cm
– Material / Chất liệu: Inox
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo