Rỗ Inox SN#521076

INOX CLEARLY HOLE / RỔ INOX LỖ
– Model / Mã: SN#521076
– Size / Kích thước: (Ø)200 × (H)75 mm
– Model / Mã: SN#521077
– Size / Kích thước: (Ø)230 × (H)85 mm
– Model / Mã: SN#521078
– Size / Kích thước: (Ø)260 × (H)95 mm
– Model / Mã: SN#521079
– Size / Kích thước: (Ø)290 × (H)110 mm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo