Thau Trộn Inox SN#521084

THAU TRỘN INOX
– Model / Mã: SN#521084
– Size / Kích thước:
(Ø)220×(H)100mm. Dày 0.8mm
– Model / Mã: SN#521085
– Size / Kích thước:
(Ø)280×(H)130mm. Dày 0.8mm
– Model / Mã: SN#521086
– Size / Kích thước:
(Ø)320×(H)150mm. Dày 0.9mm
– Model / Mã: SN#521087
– Size / Kích thước:
(Ø)360×(H)160mm. Dày 0.9mm
– Model / Mã: SN#521088
– Size / Kích thước:
(Ø)450×(H)200mm. Dày 1.0mm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo