Rỗ Inox SN#521080

SMALL INOX CLEARLY HOLE ( LOST ) / RỔ INOX LỖ NHỎ ( THƯA )
– Model / Mã: SN#521080
– Size / Kích thước: (Ø)280 mm
– Model / Mã: SN#521081
– Size / Kích thước: (Ø)400 mm
SMALL INOX CLEARLY HOLE ( THICK ) / RỔ INOX LỖ NHỎ ( KHÍT )
– Model / Mã: SN#521082
– Size / Kích thước: (Ø)280 mm
– Model / Mã: SN#521083
– Size / Kích thước: (Ø)400 mm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo