Rá Inox SN#521652

RÁ INOX
Model / Mã hàng: SN#521652/1
– Size / Kích thước: 18 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/2
– Size / Kích thước: 20 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/3
– Size / Kích thước: 22 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/4
– Size / Kích thước: 24 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/5
– Size / Kích thước: 26 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/6
– Size / Kích thước: 28 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/7
– Size / Kích thước: 30 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/8
– Size / Kích thước: 32 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/9
– Size / Kích thước: 34 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/10
– Size / Kích thước: 36 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/11
– Size / Kích thước: 38 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/12
– Size / Kích thước: 40 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/13
– Size / Kích thước: 42 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/14
– Size / Kích thước: 44 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/15
– Size / Kích thước: 46 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/16
– Size / Kích thước: 48 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/17
– Size / Kích thước: 50 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/18
– Size / Kích thước: 52 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/19
– Size / Kích thước: 56 cm
Model / Mã hàng: SN#521652/20
– Size / Kích thước: 60 cm
– Material / Chất liệu: Inox
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo