Rỗ Inox SN#521651

RỔ INOX
– Model / Mã hàng: SN#521651/1
– Size / Kích thước: 18 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/2
– Size / Kích thước: 20 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/3
– Size / Kích thước: 22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/4
– Size / Kích thước: 24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/5
– Size / Kích thước: 26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/6
– Size / Kích thước: 28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/7
– Size / Kích thước: 30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/8
– Size / Kích thước: 32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/9
– Size / Kích thước: 34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/10
– Size / Kích thước: 36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/11
– Size / Kích thước: 38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/12
– Size / Kích thước: 40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/13
– Size / Kích thước: 42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/14
– Size / Kích thước: 44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/15
– Size / Kích thước: 46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/16
– Size / Kích thước: 48 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/17
– Size / Kích thước: 50 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/18
– Size / Kích thước: 52 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/19
– Size / Kích thước: 56 cm
– Model / Mã hàng: SN#521651/20
– Size / Kích thước: 60 cm
– Material / Chất liệu: Inox
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo