Chảo Thép 2 Quai SN#521046

2 PAN STEEL STRAPS / CHẢO THÉP 2 QUAI
– Model / Mã: SN#521046
– Size / Kích thước: φ36 cm
– Model / Mã: SN#521047
– Size / Kích thước: φ39 cm
– Model / Mã: SN#521048
– Size / Kích thước: φ50 cm
– Model / Mã: SN#521049
– Size / Kích thước: φ53 cm
– Model / Mã: SN#521050
– Size / Kích thước: φ58 cm
– Material / Chất liệu: Thép
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo