Chảo Chữ Nhật Nhật Chống Dính SN#521070

CHẢO CHỮ NHẬT CHỐNG DÍNH
– Model / Mã: SN#521070
– Size / Kích thước: 600×480 mm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo