Chảo Chiên Inox SN#521051

FRYING PANS INOX / CHẢO CHIÊN INOX
– Model / Mã: SN#521051
– Size / Kích thước: φ200×H40 cm
– Model / Mã: SN#521052
– Size / Kích thước: φ220×H41 cm
– Model / Mã: SN#521053
– Size / Kích thước: φ240×H45 cm
– Model / Mã: SN#521054
– Size / Kích thước: φ260×H47 cm
– Model / Mã: SN#521055
– Size / Kích thước: φ280×H48 cm
– Model / Mã: SN#521056
– Size / Kích thước: φ300×H49 cm
– Model / Mã: SN#521057
– Size / Kích thước: φ320×H50 cm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo