Chảo Thép 1 Quai SN#521043

1 PAN STEEL STRAPS / CHẢO THÉP 1 QUAI
– Model / Mã: SN#521043
– Size / Kích thước: φ36 cm
– Model / Mã: SN#521044
– Size / Kích thước: φ39 cm
– Model / Mã: SN#521045
– Size / Kích thước: φ43 cm
– Material / Chất liệu: Thép
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo