Chảo Chiên Chống Dính SN#521068

NON- STICK FRYING PAN / CHẢO CHIÊN CHỐNG DÍNH
– Model / Mã: SN#521068
– Size / Kích thước: φ360×H53 mm
– Model / Mã: SN#521069
– Size / Kích thước: φ400×H55 mm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo