Chảo Nhôm Có Tay Cầm SN#521993

CHẢO NHÔM CÓ TAY CẦM
– Model / Mã: SN#521993
– Size / Kích thước: (Ø)245×H62×4 mm
– Capacity / Dung tích : 3 lít
– Model / Mã: SN#521994
– Size / Kích thước: (Ø)292×H70×4 mm
– Capacity / Dung tích : 5 lít
– Model / Mã: SN#521995
– Size / Kích thước: (Ø)343×H72×4 mm
– Capacity / Dung tích : 7 lít
– Model / Mã: SN#521996
– Size / Kích thước: (Ø)420×H87×4 mm
– Capacity / Dung tích : 11 lít
– Material / Chất liệu: Nhôm cao cấp dày
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo