Chảo Chiên Chống Dính SN#521060

NON- STICK FRYING PAN / CHẢO CHIÊN CHỐNG DÍNH
– Model / Mã: SN#521060
– Size / Kích thước: φ180×H40mm
– Model / Mã: SN#521061
– Size / Kích thước: φ200×H40mm
– Model / Mã: SN#521062
– Size / Kích thước: φ220×H41 mm
– Model / Mã: SN#521063
– Size / Kích thước: φ240×H45 mm
– Model / Mã: SN#521064
– Size / Kích thước: φ260×H47 mm
– Model / Mã: SN#521065
– Size / Kích thước: φ280×H48 mm
– Model / Mã: SN#521066
– Size / Kích thước: φ300×H49 mm
– Model / Mã: SN#521067
– Size / Kích thước: φ320×H50 mm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo